Jens logo mobil

Körslag

…är en middagsaktivitet riktad till de sång- och aktivitetssugna sällskapen, små som stora. Aktiviteten genomförs av professionella artister som alla har lång erfarenhet. Innan middagen delas sällskapet in i grupper där varje grupp får sin egen coach/körledare. Sedan följer repetition. Själva körslaget framförs under middagen. Körslaget kan med fördel göras på olika teman, t.ex. rock, 80-tal, schlager. Tillval: Ledningsgruppsshow inkl regi, repetition, sminkning och styling. Vi ger gärna förslag. Möjligheterna är många!